Služby pre súkromné osoby

PROBLÉMY VO VZŤAHOCH

Problémy vo vzťahoch sa vyskytujú aj v rodine, medzi príbuznými, priateľmi, susedmi a pod. Polygrafom je možné preverovať napr. takéto témy:

 • Podvádza ma manželka/manžel, snúbenka/snúbenec?
 • Moja snúbenica je značne mladša než ja: miluje mňa alebo moje peniaze?
 • Plánuje ma on/ona zradiť v budúcnosti?
 • Ukradol/a moje peniaze?
 • Spôsobil/a úmyselne požiar?
 • Konal/a voči mne podvodným spôsobom?
 • Požíva on/ona tajne alkohol alebo drogy alebo sa venuje hazardným hrám?
 • Vlastní moje dieťa protizákonne zbraň?
 • Je moje dieťa závislé na drogách, užíva drogy alebo ich predáva?
 • Ponižujú moje dieťa v škole žiaci alebo učitelia?
 • Je možné preveriť ďalšie témy podľa želania objednávateľa.

DOMÁCI PRACOVNÍCI, PERSONÁL

Pracovníkmi v domácnosti možu byť napr. gazdiná, opatrovateľka, pestúnka, správca, udržbár, upratovačka, záhradník a pod. Pre domácich je dôležité, aby to boli spoľahlivé a dôveryhodné osoby. Polygrafom môžeme preverovať napr. takéto témy:

 • Pravdivosť referencií o osobe
 • Zneužívanie detí a krutosť voči nim
 • Závislost na alkohole a drogách, protiprávne jednania v minulosti
 • Skryté zdravotné problémy - vrátane duševného zdravia
 • Krádeže alebo neoprávnené užívanie majiteľovho majetku
 • Deštruktívne činnosti v podobe znesväcovania potravín, nedovolené nosenie oblečenia domácich, pozývanie cudzích osôb do domu počas neprítomnosti majiteľov
 • Sexuálny vzťah s jedným z hostiteľov
 • Vynášanie chúlostivých informácií

Je možné preveriť ďalšie témy podľa želania objednávateľa.

Detektorlži.sk © 2017 | Dizajn a kód © P. Belej
HTML/CSS powered by HTML5 UP
Admin