O nás

Ako prví na Slovensku sme už od roku 2003 vykonávali na internetovej stránke det.szm.sk prieskum využitia polygrafu v našich podmienkach. Stránku navštívili tisíce ľudí.

Od roku 2009 vykonávame polygrafické vyšetrenie pre komerčné účely. Používame profesionálny polygraf americkej firmy Lafayette Instrument, ktorej produkty patria k tým najlepším na trhu. Vyšetrenie vykonáva polygrafista, absolvent izraelskej polygrafickej školy. Pri testovaní sa riadime etickými pravidlami APA (American Polygraph Association).

Testovanie vykonávame na základe objednávky, po uzavretí zmluvy, vo vlastných priestoroch alebo v priestoroch, ktoré zabezpečí objednávateľ.

VIDEOUKÁŽKA:

Detektorlži.sk © 2017 | Dizajn a kód © P. Belej
HTML/CSS powered by HTML5 UP
Admin